Mateřská škola

Nejbližší plánované akce

15. 9. – divadlo v MŠ – pohádka: Krakonošova houbovka
29. 9. – MŠ Školní uzavřena ze stavebních důvodů, třídy V Cihelně v provozu
3. 10. – oční screening – individuálně, nahlášení u tř. učitelek
11. 10. – společná akce dětí a rodičů v areálu V Cihelně – podzimní tvoření s opékáním špekáčků
16. 10. – koncert Pirátské kapely v MŠ – Školní, začátek v 16 hod. – viz plakát
18. 10. – divadlo v MŠ – Kocour v botách
24. 10. – společné podzimní tvoření dětí a rodičů v MŠ-Školní; začátek v 15:30 hod., příchod postupně
7. 11. – fotografování v MŠ – individuálně podle zájmu, info na nástěnkách