Podzim již zahalil přírodu do barevného hávu, je tedy čas na malé ohlédnutí za začátkem školního roku v naší MŠ.

Po dlouhém létě jsme se my učitelky těšily na děti, ty pak zejména na své kamarády. Adaptační období proběhlo pro všechny zúčastněné na jedničku; nástup do školky krásně zvládli i ti nejmladší.

Však také bylo na co se těšit – chlapci a děvčátka se ve školce skutečně nenudí, v krásném prostředí tříd i zahrad je pořád co zkoumat a objevovat. Jakmile to počasí jen trošku dovolí, trávíme čas venku, například pravidelnými vycházkami do přírody.  V rámci každodenních činností se pak v současné době zaměřujeme na rozvoj kamarádských vztahů a na podporu žádoucího chování ve společenství ostatních – jednoduše tak, abychom se všichni ve školce cítili bezpečně; přijímáni ostatními, kteří nás mají rádi. Také proto jsme v září zhlédli loutkové představení o významu přátelství, které se dětem moc líbilo.

Podzimní období nahrává také různým setkáním, v našem případě to byly společné akce rodičů s dětmi pod názvem Podzimní tvoření, kde se vyrábělo, sportovalo, vytvářela se nová přátelství mezi dětmi i dospělými. Naším záměrem je pojmout prostředí MŠ jako platformu pro setkávání komunity lidí, kteří mají stejný cíl – vidět a zažít štěstí a spokojenost našich nejmenších.

Sotva spadlo ze stromů listí, nastal pro děti ráj – hrabou, převážejí, skotačí v hromadách. Společně jsme pouštěli na nedalekém poli draky, tahali jsme řepu, dlabali a vyřezávali jsme dýně – jejich strašidelnými obličeji se můžete potěšit před oběma budovami školky.

A co nás čeká? Mnoho zážitků – vedle běžné denní „práce“ – cvičení, hraní, tvoření,… také zajímavé akce. Bude to například pohádkové divadélko O Budulínkovi, v Cihelně pak workshop Handicap očima dětí, dále pak interaktivní workshopy podporující rozvoj polytechnických dovedností dětí. Koncem listopadu se také těšíme na Den otevřených dveří… ale to už bychom předbíhali.

Nyní všemi smysly vnímáme uspávání přírody, ukládání se broučků ke spánku a zanedlouho už budeme pomaličku otevírat pomyslná dvířka k předvánočnímu času, který všichni tolik milujeme.

Školka je prostě to pravé místo pro vzdělávání a všeobecný rozvoj každého – dětí i nás dospělých. Od dětí se totiž můžeme naučit mnoho krásného a povznášejícího, třeba užívat si bezprostředně každého dne. Protože každý den se stane něco milého, jen si toho všimnout. Všímejte si – budete šťastní, tak jako my v MŠ Střelice.

Mgr. A. Skovajsová