Základní škola

Metodik prevence

Činnosti metodika prevence

Obsah práce školního metodika prevence
Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou a koordinační, informační a poradenskou.

Metodická a koordinační činnost
Metodik se podílí na vytváření preventivního programu školy a na kontrole jeho realizace. Program je zaměřen na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.
Metodik koordinuje spolupráci s orgány státní správy a s odbornými pracovišti. Také spolupracuje s ostatními učiteli a společně realizují akce zaměřené na prevenci rizikového chování.

Informační činnost
Metodik předává odborné informace, nabídky programů a projektů ostatním učitelům a prezentuje výsledky preventivní práce školy.

Poradenská činnost
Metodik spolupracuje s třídními učiteli při vyhledávání žáků s projevy rizikového chování a poskytuje poradenskou službu těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.

Preventivní program školy 2022/2023

Konzultační hodiny: úterý 7.30 – 7.50 hodin.

Kontakt: blanka.dalecka@skolastrelice.cz