Základní škola

Dílny a jazyky – Inovace dílen a jazykového vyučování

Naše škola získala dotaci MŠMT na realizaci projektu CZ.1.07/1.1.00/57.0238 z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost za účelem zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.1.1, typ projektu IP-ostatní. Celková výše dotace je 461 781 Kč.

Projekt je zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Jako prostředek k dosažení stanoveného cíle byly realizovány tyto klíčové aktivity:
01.01 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ
01.02 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ
01.03 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu

Z materiálního vybavení tímto získala naše škola pracovní nářadí do školních dílen a umožňuje žákům II. stupně ZŠ získávat znalosti v cizích jazycích kombinovanou formou pomocí blended learningu, při které se žáci vzdělávají samostatně podle svých potřeb, zájmů, motivace či systému v online či off-line prostředí.