Vážení zákonní zástupci,

dne 14. 11. 2022 se konaly volby do školské rady pro volební období 2022 – 2025 s tímto výsledkem:

Kandidát č. 1 Mgr. Tereza Bořecká získala 121 hlasů – byla zvolena

Kandidát č. 2 Mgr. Irena Kratochvílová získala 124 hlasů – byla zvolena

Kandidát č. 3 Zdeněk Stratil získal 48 hlasů – nebyl zvolen.

Srdečně blahopřeji zvoleným kandidátkám a těším se na stávající spolupráci.

 

Téhož dne se konaly volby do školské rady ze zástupců pedagogických pracovníků školy a byli zvoleni:

Mgr. Eva Sázavská a Mgr. Marek Holešovský.

 

Školská rada bude ještě doplněna dvěma členy zastupujícími zřizovatele školské organizace.

 

Dovolte mi co nejsrdečněji poděkovat panu Zdeňku Stratilovi za vždy odpovědný přístup k projednávaným úkolům během posledních dvou volebních období, včetně náročné doby covidové, a to ve funkci předsedy školské rady. Moc si vážíme Vaší práce.

Neméně děkuji členkám a členům školské rady za jejich obětavý přístup a ochotu podílet se na chodu školy, řešit nastalé problémy a okamžitě reagovat na požadavky rodičů. Děkuji Mgr. Pavlíně Krejčí, Petře Vidlákové a Jiřímu Vašulínovi. Přeji si, abyste i nadále zůstali naší škole nakloněni.

 

Ve Střelicích dne 16. 11. 2022

Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy

 

Pozn.: Dokumentace ohledně voleb do školské rady je uložena v ředitelně základní školy.