Hned první hodinu tělesné výchovy prožili žáci 2. A a 3. B netradičně u hasičky. S pomocí zkušených spolužáků, kteří chodí do „hasiča,“ si druháci i třeťáci vyzkoušeli hasičský útok. Všichni byli moc šikovní, jednou jsme jim to vysvětlili, pak jsme dali „cvakačku“ a potom zvládli celý útok i s vodou. Každý si vybral pozici, kterou si chtěl v útoku vyzkoušet. Počasí nám přálo, vysvitlo i sluníčko. 

Velké díky patří členkám SDH Střelice – Lentilkám a obětavým rodičům, kteří v době svého volna přišli a pomohli.

H. Buryšková a E. Buchníčková