Hradiště v Mikulčicích, které bylo jedním z center Velké Moravy, patří mezi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší archeologické památky na našem území, mimořádné i díky početným dochovaným pozůstatkům zděné architektury a jedinečným hrobovým nálezům.

V říjnu se za starými Slovany – na území našeho prvního státu, vypravili v rámci dějepisu žáci 7. A. Počasí nám přálo a program v Mikulčicích jistě přispěl k rozšíření vědomostí získaných ve škole.

Eva Sázavská