V úterý 6. prosince jsme byli s našimi školkovými dětmi pozváni na Andělskou pohádku, kterou si pro nás připravili žáci a žákyně 5. tříd pod vedením p. učitelek Mgr. Jarmily Svobodové a Mgr. Andrey Césarové.

Nádherné kostýmy a rekvizity předjímaly kouzelný zážitek, který jsme mohli procítit již při úvodních tónech první písničky. Dívky a chlapci nás okouzlili nádhernými hlásky, procítěným přednesem i téměř profesionálními hereckými výkony. Naše děti byly představením nadšené, stejně jako my dospělí, neboť jsme se na chvíli přenesli do kouzelného pohádkového světa plného pohody a laskavého humoru.

Chtěli bychom moc poděkovat za přímo nebeský zážitek a přejeme všem aktérům radostné prožití Vánoc.