Meziplanetární sondy v posledních padesáti letech prozkoumaly všechny planety Sluneční soustavy, nezapomněly ani na jejich satelity anebo ještě menší tělesa – planetky a komety. Na fascinující průzkum vesmíru se vydali žáci šestých tříd ve druhé polovině měsíce září, kdy navštívili brněnské planetárium. Součástí vzdělávacího programu, který je společným projektem řady evropských planetárií, byla i tradiční prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

Doufáme, že získané informace přispějí alespoň částečně k pochopení tajů vesmíru, a že je šesťáci zúročí v hodinách zeměpisu a fyziky.

Eva Sázavská
Bohumír Veselý