Vážení zákonní zástupci,

v termínu od pondělí 15. 5. 2023 do neděle 21. 5. 2023 do 24.00 hodin si Vás dovoluji požádat o provedení doplňující volby člena školské rady FORMOU ON-LINE HLASOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU BAKALÁŘI.

Představení kandidátů pana Zdeňka Stratila a paní Márie Audiové. (Pořadí kandidátů je uvedeno podle pořadí ohlášených zájemců.)

Postup hlasování, lze hlasovat i z mobilu:

BAKALÁŘI – ankety – vyplňování anket – Doplňující volby do školské rady – úplně vpravo je tužka – upravit – úvod (přečíst) – strana 1 = hlasování, hlas lze dát pouze 1 kandidátovi – tlačítko dále – TLAČÍTKO ULOŽIT.

ZA KAŽDÉ DÍTĚ MÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 1 PRÁVOPLATNÝ HLAS.

Děkuji Vám za Vámi poslaný hlas, Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy.