Projekt malé technické univerzity u dětí formou hry rozvíjí technické a logické dovednosti, podporuje jejich samostatnost, ale i práci ve skupině, prostorové vnímání, jemnou motoriku a pozitivní vztah k technickým oborům.

V novém programu „Stavitelé věží“ se děti ocitly v roli samotných stavitelů věží.

Dozvěděly se, jaké věže známe, k čemu nám slouží, co je potřeba ke správné stabilitě výškových budov a na základě technického schématu měly možnost postavit si „Ještěd“.