Čtenářství dětí představuje pro naši mateřskou školu jeden z klíčových aspektů výchovy a vzdělávání – vždyť láska ke knihám, a zejména k českému jazyku jako takovému je podstatou kulturního cítění člověka. Kromě běžných každodenních činností k jejímu rozvoji se snažíme děti obohacovat i nevšedními, zážitkovými programy a projekty tak, abychom vzbuzovali jejich zájem a probouzeli nadšení pro věc.

Jednou z forem tohoto rozvoje je již tradiční spolupráce s místní knihovnou, kterou naše třídy postupně v uplynulých týdnech navštívily. Bylo potěšující, že velká část dětí knihovnu navštěvuje s rodiči, a tak byly s jejím fungováním obeznámeny. Ostatní chlapci a děvčátka se díky návštěvě seznámili s prostředím, s paní knihovnicí, se systémem půjčování knih. Vše si mohli prohlédnout, „osahat“ a jako vždy byly pro ně připraveny zajímavé soutěže a obohacující aktivity. Není také od věci zmínit skutečnost, že po naší návštěvě vzrostl počet nových zájemců o registraci do knihovny.

Chtěli bychom tímto moc poděkovat velmi milé paní knihovnici Bc. Haně Holešovské za přínosný program a krásný přístup k dětem.

Přáli bychom si jako pedagogové i rodiče, abychom lásku ke kvalitním knihám a ke vzdělání obecně předávali našim dětem prostřednictvím nás jako osobností, jako vzorů, které mohou následovat. V knihách mohou totiž mimo jiné najít moudrost, životní filozofii i radost a kladný vztah k životu. A právě o posledně jmenované v naší mateřské škole dennodenně usilujeme – o radost, štěstí a spokojenost všech svěřených dětí.

Mgr. A. Skovajsová