Naši nejstarší – osmáci a deváťáci si připomněli, jak malý krok je někdy od života na věčnost. Školení od hasičů a záchranářů obsahovalo poučení o tom, co nás může potkat na železnici, když nepřemýšlíme. Kromě vyprávění o práci hasičů a záchranářů si žáci vyzkoušeli, jak postupovat při srdeční zástavě. Školní předmět výchova ke zdraví byl tak obohacen o praktickou část. Děkujeme, i když všichni doufají, že takto nabyté poznatky v praxi neuplatní. Ale co kdyby, že?