Soutěže v cizích jazycích si kladou za cíl rozvíjet zájem žáků o studium jazyků, posilovat motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků.

Angličtina se stala velkým koníčkem pro spoustu žáků na naší škole, mnozí mají angličtinu na vysoké úrovni, ale jen dva nejlepší mohli ukázat své schopnosti v okresním kole konverzační soutěže. Soutěž začíná poslechem s porozuměním a poté následuje ústní část, ve které se žáci představí a konverzují na vylosované téma. Je třeba prokázat schopnost vyjádřit se k dané problematice a obhájit svůj názor. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

V kategorii pro 8. a 9. ročníky si výborně vedl Kristián Volánek z 8. B, který se umístil na pěkném 12. místě.

Historického výsledku dosáhla Laura Trunečková ze 7. A, která ve své kategorii zvítězila! V celém okrese Brno-venkov tedy nepotkáte sedmačku, která by byla v angličtině lepší než naše Laura.

Gratulujeme oběma odvážným soutěžícím, kteří skvěle obstáli v silné konkurenci.