PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ – 1. – 21. 7. 2023

bude z důvodu rekonstrukce kuchyně MŠ – Školní zabezpečen ve třídách V Cihelně.

 

Od 24. 7. do 1. 9. 2023 bude mateřská škola uzavřena.

Úplatu za prázdninový provoz hradí pouze děti, které se nahlásí, současní předškoláci neplatí.

Platbu 300,- Kč proveďte nejpozději do 16. 6. 2023 na účet školy-181 702 772/0300

VS = přidělené číslo dítěte

KS = 0558

SS = 101

 

Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.