Přihlášování žáků ke stravování bude probíhat v kanceláři školní jídelny ve čtvrtek 1. 9. 2022 po slavnostním záhájení školního roku.

Taktéž přihlašování a konzultace ohledně školní družiny.

Průkazky IDS bude potvrzovat administrativní pracovník v kanceláři v 1. poschodí. Noví žáci dostabou zapůjčené učebnice v pátek 2. 9. 2022.

Fialová, ředitelka