„V době adventu už byly krátké dny a dlouhé noci, a tak se lidé scházeli v domovech, drápalo se peří, loupala fazole, některé stařenky třeba i vyšívaly. Děti sedávaly za pecí a poslouchaly dospělé. Došlo na pověsti a děti se kolikrát pak bály jít domů samy, rodiče je často museli zavést …“

Takové vyprávění si mohli poslechnout šesťáci, kteří 30. listopadu zavítali do Skanzenu Strážnice, do místa, kde se historie stává skutečností, do časů chaloupek s doškovými střechami, klidu a harmonie.  Každý rok v tomto čase totiž skanzen ožije, a tak lze potkat Mikuláše se svou družinou, Lucky, pastýře s koledníky nebo tři krále. Návštěvníkům jsou představeny obvyklé práce, zvyky, příprava tradičních jídel, cukroví nebo stolování na jihomoravské vesnici minulého století.

Děti se v průběhu dopoledne seznámily s časem od adventu do svátku Tří králů a mnohé byly překvapeny, jak byl život našich předků v tomto období pestrý a zajímavý.

Eva Sázavská a Bohumír Veselý