Ředitelka Základní školy ve Střelicích na základě § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) využívá práva vyhlásit z technických důvodů 1 den ředitelského volna na pátek 29. 9. 2023.

Ředitelka ZŠ a MŠ Střelice