„Člověk není jen tělo a duch, nýbrž tělo, duch a charakter. Charakter se nevytváří duchem, ale pomocí těla. To je právě to, co starověcí národové dobře věděli a co my tak obtížně křísíme,“ pravil jistý pan Pierre de Coubertin, když zakládal novodobé olympijské hry. My po sto letech křísíme Coubertinovy myšlenky a sportujeme. Den dětí oslavujeme tradičně sportovními soutěžemi, do nichž se mohou zapojit všichni přítomní. Každý si může v několika disciplínách posunout svoje hranice. Běhalo se, střílelo, skákalo a házelo, k vyzkoušení byly silové i obratnostní disciplíny. Divácký ohlas měly tradiční mezitřídní souboje ve štafetách a v přetahování lanem. Samozřejmě, že všichni nevyhráli, ale tak už to na světě chodí. Koneckonců sám pan Coubertin pravil, že „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Tak se zúčastňujeme. Dnes atletiky, zítra třeba písemky z češtiny. Prostě duch, tělo a charakter. Sportu zdar.

Aleš Kadlec