Předposlední květnový týden byl pro naše děti neobyčejný – konal se totiž vrchol našich celoročních tělovýchovných aktivit – Sportovní dopoledne.

Po celý školní rok jsme dětem zařazovali přirozený pohyb do všech oblastí výchovně-vzdělávacího procesu tak, abychom dostáli našemu mottu – „Školka v pohybu“. Vedle každodenních cvičebních chvilek jsme sportovali venku v přírodě, v místní sokolovně; předškolní děti pak prochází plaveckým výcvikem. Jarní aktivity jsme směřovali k rozvoji atletických dovedností dětí, konkrétně běhu na 20 m, hodu a skoku. Děti byly touto „přípravkou“ nadšené a poctivě trénovaly. Velkou snahu a píli pak zúročily právě v rámci Sportovního dopoledne konaného na oválu základní školy, a že se jim dařilo! Za své výkony a zejména fair-play ve vztahu ke kamarádům pak obdržely zasloužené medaile.

Akce se nám skutečně vydařila – spokojené a vydováděné děti plné nových zážitků toho budiž důkazem; jen se podívejte na fotografie.