Úřední hodiny administrativního pracovníka pro veřejnost budou v termínech:

Středa 26. 7.

Úterý 8. 8.

Úterý 22. 8.

Vždy od 14.00 do 16.00.

Telefon na administrativního pracovníka – 723 174 973.