Vážení rodiče a přátelé školy, chystání letošních vánočních dílen je v plném proudu.
Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění smrkových nebo jedlových větviček. Máte-li možnost větvičky zajistit, prosíme kontaktujte J. Svobodovou, tel. +420 604 580 114.
Děkujeme!