Každý školní rok přináší mnoho nového a ten letošní je na naší škole zcela nový tím, že jsme zahájili výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Děti v prvních třídách se budou seznamovat s cizím jazykem převážně formou her a písniček jednu hodinu týdně, ve druhých třídách budou mít dvě hodiny týdně. Přitom tento předmět byl přidán do rozvrhu tak, aby nedošlo k navýšení hodin. V první třídě byl anglický jazyk začleněn do rozvrhu místo jedné hodiny výtvarné výchovy, ve druhé třídě nahradil matematiku a český jazyk. Pomáhat žákům při objevování nových znalostí a dovedností budou kromě hravých a zábavných forem učení také učebnice a pracovní sešity Let´s Explore nakladatelství Oxford, na které se navazuje v dalších ročnících.

Tak tedy……Těšíme se! See you soon!