Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. 9. 2023 na hřišti za budovou základní školy. V případě intenzivního deště zahájíme v budově na dolní chodbě. Začátek bude v 8 hodin, žáci si s sebou vezmou přezůvky.

Po zahájení bude možné přihlásit děti na obědy a s vychovatelkami konzultovat záležitosti ohledně školní družiny. Nově příchozí žáci a žáci 6. ročníku dostanou učebnice v úterý 5. 9. 2023. Veškeré organizační informace týkající se nového školního roku žáci dostanou pro rodiče jako každý rok v písemné podobě a dále budou také vyvěšena na webových stránkách školy.

Těšíme se, že škola po prázdninách opět ožije odpočatými žáky plnými nové energie.

Ředitelka školy