SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23 se uskuteční ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8 hodin před budovou Základní školy ve Střelicích. Všichni žáci si s sebou vezmou přezůvky.

Fialová, ředitelka školy.