Jedna z mála životních jistot v dnešním divokém světě je skutečnost, že se na začátku září otvírají brány škol. Letos se tak stalo přímo v ono ikonické datum 1. září. Nepátrejme, kdo z přítomných dětí i dospělých zářil štěstím, nadšením, zvědavostí či touhou po vědění. U některých se ta záře projeví třeba později. Hlavními hrdiny prvního školního dne byli prvňáci s jejich patrony z devátých tříd. Po jmenovitém představení a přebrání pamětního listu se odebrali tleskajícím špalírem spolužáků do svých nových tříd. To vše za laskavého dohledu rodičů, v jejichž očích se leckdy zračila nostalgická vzpomínka na vlastní školní docházku. Poté do školní budovy zamířili i ostatní žáci a ve svých třídách zahájili školní rok nezbytnými administrativními činnostmi. Nejvíce žáky samozřejmě zajímá nový rozvrh hodin. Všem popřejme, aby se ve spleti vyučovacích hodin brzy vyznali a při pobytu ve škole neměli pocit promarněného času. Všem školou povinným i nepovinným přejeme úspěšný letošní školní rok.

Aleš Kadlec, ZŠ Střelice