Cílem pravidelného jarního zájezdu pro žáky i veřejnost byl tentokrát zámecký komplex v Laxenburgu, kterému vévodí vodní hrad Franzensburg a Seegrotte – bývalý sádrovcový důl s největším podzemním jezerem v Evropě. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili.

Eva Sázavská

Fotografie Jaroslav Čech