Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v roce 2023 tradiční prezenční formou.

Zápis se uskuteční ve středu 26. 4. 2023 v době od 13:00 do 17:30 hodin.

Zápis bude probíhat v budově ZŠ na ulici Komenského 585/2.

Den otevřených dveří neorganizujeme.

K zápisu se povinně dostaví i ty děti, které v minulém roce obdržely rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve Střelicích, dále děti ze spádového obvodu Omice a dle kapacity další.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn u vchodu školy a na webových stránkách školy v pátek 28. 4. 2023. Místo jmenného seznamu budou zveřejněny registrační čísla, která děti obdrží.

Děti navštěvující střelickou mateřskou školu dostanou formuláře k zápisu prostřednictvím učitelek v MŠ. Zde si také zvolí čas, který jim bude vyhovovat. Rodiče dětí mimostřelických si mohou stáhnout formuláře zde a dostavit se kdykoliv v době zápisu.

Vezměte s sebou k zápisu:
– rodný list dítěte,
– občanský průkaz zákonného zástupce,
– vyplněné formuláře,
– v případě žádosti o odklad školní docházky Doporučení z PPP (pokud jste ho již obdrželi) a doporučení dětské lékařky.

 Všichni se těšíme na nové žáčky.

Mgr. Helena Fialová
ředitelka školy