Školní družina

Kontakty

Budova na ulici Komenského 585/2, Střelice

Vedoucí vychovatelka
Hájková Yvona, yvona.hajkova@skolastrelice.cz, 604 441 584

Vychovatelky
Bc. Bařinová Renata, renata.barinova@skolastrelice.cz
Trnková Daniela, daniela.trnkova@skolastrelice.cz
Urbánková Lucie, lucie.urbankova@skolastrelice.cz
Švestková Alena, DiS, alena.svestkova@skolastrelice.cz