Školní jídelna

Dietní stravování

Dietní stravování ve školní jídelně

Individuální nebo dietní stravování dětí v rámci školního stravování není legislativně ošetřeno ( zákon č. 258/2000Sb., č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyplývá to z vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.7.2009 uvedeném pod č.j.: 29163/2009-2/OVZ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydává metodické doporučení k provádění některých činností související s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme dvě varianty:

1. Realizace podávání doma připravované stravy ve školní jídelně je v kompetenci provozovatele stravovací služby na základě dohody s rodiči dítěte. V tomto případě si jako provozovatelé stanovíme podmínky způsobu uchovávání a další manipulace
s pokrmem, které musíme zapracovat do systému HACCP, dále bychom měli zajistit písemný souhlas rodičů, že plně zodpovídají za zdravotní nezávadnost doneseného pokrmu.

2. Můžeme nabídnout po dohodě dietní stravování (oběd a svačiny) pro děti, kteří jsou postiženy nejčastěji se vyskytujícími chronickými onemocněními, jako jsou celiakie, bezmléčná dieta a to jedno jídlo denně + 2 svačiny u MŠ, bez možnosti výběru z více druhů jídel.

ZŠ a MŠ Střelice není svým primárním zaměřením dietní jídelnou, ale nabízí dietní stravování jako vyjádření své podpory dětem, které konkrétní dietu potřebují.

Z tohoto důvodu také neúčtujeme speciální poplatky za přípravu dietní stravy, ale zpoplatňujeme je z pohledu přípravy jako normální obědy (nebo svačiny u MŠ).

Konkrétní dietní program je možné si dohodnout s vedoucí stravování.

Petra Jahodová, DiS
vedoucí stravování