Mateřská škola

Aktivity a akce MŠ

Nejbližší plánované akce

Doplňkové programy, akce a odpolední aktivity v MŠ

Vzdělávací nabídku v mateřské škole pravidelně rozšiřujeme o vzdělávací programy ať už přímo v prostorách MŠ, ale i mimo ni. Výběr vždy zacílíme na některou z oblastí vzdělávání. Jedná se například o divadelní představení, vzdělávací programy s environmentální tematikou, s dopravním a bezpečnostním zaměřením, programem Malé technické univerzity, sportovní akce i společná setkání s rodiči na besídkách a slavnostech v MŠ.

Mezi tradiční akce patří:

 • besídky pro rodiče, výstavky
 • Mikulášská nadílka
 • Den otevřených dveří v MŠ
 • návštěva divadla Radost
 • maškarní karneval
 • vystoupení dětí na společenských akcích
 • vánoční koledování
 • výukový program muzikoterapie
 • návštěva místní knihovny a muzea
 • sférické kino v MŠ
 • koncert pro děti, který každoročně připravují žáci a učitelé ZUŠ Střelice a obohatí kulturní rozhled dětí
 • oslava Dne dětí
 • školní výlet
 • společná akce s rodiči – Otvírání jarní záhrady
 • vánoční fotografování i focení předškoláků na tablo
 • Noc v mateřské škole pro předškoláky
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky

Termíny akcí jsou průběžně aktualizovány.

Některé výukové programy (zejména pro předškoláky) hradí škola, ostatní jsou hrazeny z poplatku na kulturu.

Nabídka je rozšířena také o doplňkové aktivity, které se uskutečňují v odpoledních hodinách. Zajišťují je externí lektoři a jsou zvlášť placeny:

 • Angličtina pro nejmenší – lektorka: p. Kalužíková, kont. tel. 603 900 676
 • Flétničky s myškou Foukalkou a Pískalkou – lektorka Alžběta Mlčkovská Bc., kont. tel. 776 127 321
 • Tanečky pro nejmenší – zajišťuje Taneční škola Aura, lektorka: Mgr Romana Vítková, kont. tel. 608 373 456

Pro předškoláky v období 2. pololetí zajišťujeme

 • Edukativně-stimulační skupiny, na kterých se děti za přímé účasti rodičů a pod vedením učitelek připravují na systematickou práci v základní škole. Rodiče mají možnost sledovat zapojení svého dítěte ve skupině. Hravou formou se rozvíjejí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Cílem je rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění. Dítě si fixuje správný posed, správný úchop tužky, jemnou motoriku. Učí se pracovat samostatně, správně reagovat na zadání a pokyn, ale zároveň i spolupracovat ve skupině.

Přihlašování na doplňkové aktivity a kroužky probíhá během měsíce září, když jsou upřesněny termíny jednotlivých aktivit.

Nahlášení na Edukativně-stimulační skupinky probíhá na základě konzultace a doporučení  tř. učitelek během 1. pololetí.