Mateřská škola

Historie MŠ

Historie mateřské školy sahá až do roku 1950, kdy byly zřízeny prostory pro polodenní pobyt dětí v domě ve Vršovicích. V roce 1953 se škola přestěhovala do „staré školy“. 9. 6. 1970 zasáhla budovu povodeň, kdy byly zatopeny podlahy i veškeré zařízení. Generální oprava celé budovy započala 1. 1. 1972 (výměna oken, ústřední topení apod.) a všech 35 dětí našlo přístřeší v tělocvičně ZDŠ a to až do začátku šk. r. 1973-74. Poté se provoz mateřské školy vrátil do „staré školy“, kterou v letech 1978 navštěvovalo 97 dětí.

V září 1989 byla otevřena nová budova MŠ – V Cihelně – tzv. „odloučená třída“ pro dalších 24 dětí, která následně dostala v r. 2019 nový kabát.

Od 1. 1. 2003 se dosud samostatná mateřská škola stala součástí právního subjektu základní školy.
Budova „staré školy“ stárla a vzhledem k jejímu stavu a stále se rozšiřující výstavbě ve Střelicích se začalo uvažovat o nutnosti navýšení prostor mateřské školy. Obec Střelice začala připravovat podmínky pro stavbu nové mateřské školy. Záměr se podařil a 21. 5. 2010 byl položen základní kámen ke stavbě Integrovaného komplexu, jehož součástí byla mateřská škola.

26. 6. 2012 byl dnem loučení a stěhování ze „staré školy“ do nově postavené samostatné budovy MŠ.

Ta byla zkolaudovaná 19. 7. 2012 a předána k provozu k 1. 9. 2012. Celková kapacita MŠ se tak zvýšila na 100 míst.

V souvislosti s narůstajícím počtem obyvatel ve Střelicích místa v MŠ stále nestačila, tak se v květnu 2020 začala stavět ve stávajícím areálu V Cihelně nová samostatná modulární budova pro 28 dětí, kterou se podařilo uvést do provozu k 1. 9. 2020.