Základní škola

Historie ZŠ

Historií škol na území obce Střelice se zabýval pan doc. RNDr. Jiří Pazourek, PhD. a v roce 2022 sepsal článek, který byl u příležitosti 70 let od zahájení vyučování ve střelické Nové škole zveřejněn ve Střelickém zpravodaji.

Text článku „Nová škola ve Střelicích oslavila 70. Let