Základní škola

Školní časopis

Časopis Školní revue vychází na ZŠ Střelice od školního roku 2005/2006 a vznikl jako třídní časopis tehdejší 8. B. Později se redakce rozšířila o mladší členy a obvykle v ní pracuje kolem patnácti žáků z 6. až 9. ročníku.

Redaktoři se scházejí jednou týdně po vyučování. Učí se pracovat s textovým editorem, tvořit grafy a upravovat fotografie. Zvykají si dodržovat novinářskou etiku, při tvorbě anket a rozhovorů se učí komunikovat s žáky i učiteli a v neposlední řadě rozvíjejí svoje literární schopnosti.

Časopis vychází čtyřikrát do roka a informuje o školních akcích, jako jsou exkurze, výlety, soutěže a jiné školní aktivity. Snad v žádném čísle nesmí chybět rozhovory a ankety mezi žáky a učiteli, zajímavosti ze světa lidí i zvířat, hlavolamy, kvízy, povedené školní slohové a výtvarné práce, povídky, fejetony a vtipy. Kromě stálých rubrik se objevují čas od času i jiné – podle toho, co je právě aktuální.

V letech 2010-2012 se Školní revue zapojila do projektu Občanského sdružení Abeceda, který měl podpořit vydávání školních časopisů a pozvednout jejich kvalitu. Hodnotitelé nevytvářeli žebříček časopisů, ale dávali certifikáty „Kvalitní školní časopis“. Poprvé jsme neuspěli, ale zaslali nám připomínky, které nás navedly správným směrem a ovlivnily podobu časopisu. Poté jsme certifikát dvakrát obdrželi.

Od roku 2013 se Školní revue začala účastnit soutěže Školní časopis roku, kde vyhrávala krajská kola a v celostátním finále se také neztratila.

Rok

Hlavní kategorie

Školní časopis roku

Kategorie Grafika

Kategorie Obsah

Kategorie Titulka

místo

místo

místo

místo

2013

7.

5.

3.

2014

2.

1.

2015

14.

2016

3.

2.

2017

12.

2018

4.

2.

2019

10.

1.

2020

4.

1.

Jednotlivá čísla jsou k dispozici na webových stránkách školy.