Základní škola

Školská rada

Školská rada vznikla ze zákona na naší škole v roce 2005. Má šest členů. Funkční období rady je tříleté. Poslední volby do školské rady proběhly 14. 11. 2022.

Členové školské rady:

Zástupci pedagogů ZŠ a MŠ Střelice: Mgr. Eva Sázavská, Mgr. Marek Holešovský
Zástupci zákonných zástupců žáků: Mgr. Tereza Bořecká, Mgr. Irena Kratochvílová
Zástupci zřizovatele: Mgr. Ing. David Dvořák, Mgr. Robert Ströbinger

Kontakty:
Předsedkyně školské rady paní Mgr. Tereza Bořecká: zss.sr.predseda@seznam.cz
Školská rada: zss.sr@seznam.cz

Úkoly školské rady (podle školského zákona):
1. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
6. Projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy.
9. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis z jednání konaného 16. 2. 2023

Zápis z jednání konaného 8. 12. 2022