Základní škola

Anglie – S angličtinou do zahraničí

Naše škola získala dotaci MŠMT na realizaci projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1030 z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost za účelem zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.1.1, typ projektu IP-ostatní. Celková výše dotace je 928 071 Kč.

Projekt je zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Jako prostředek k dosažení stanoveného cíle byly realizovány tyto klíčové aktivity:
01.01 čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
01.02 Zahraniční jazykový kurz pro učitele
01.03 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Z materiálního vybavení tímto získala naše škola 160 kusů knih pro čtenářské dílny na I. stupni ZŠ.